Upravit stránku

HeiPark Tošovice

Geodetické práce při výstavbě areálu HeiPark v Tošovicích

Kompletní geodetické práce od začátku výstavby areálu až po současné přípravné práce při budování golfového hřiště a cyklotras. Zaměřování podkladů pro projekt, vytyčování stavebních objektů, vyhotovení geometrických plánů 


Historické ortofotomapy ČR pro agenturu CENIA

Oponentura tvorby historické ortofotomapy ČR

Firma R&M GEODATA s.r.o. se jako spolu řešitel firmy AQD-envitest, s.r.o., podílela na oponetuře tvorby rastrové datové platformy, tvorbě historických ortofotomap ČR (Kompletní bezešvá prostorová databáze digitálních leteckých snímků z roku 1952/1953, která bude po restauraci obrazu celkem kolem 22 000 jednotlivých snímků, rektifikovaná do státního souřadnicového systému S-JTSK, s velikostí pixelu 0,5 metru a polohovou přesností do 3 metrů), družicových snímků a SW a HW platformy pro vyhodnocování ortofotomap a dručicových snímků.


Rekonstrukce zámečku ve Vítkovicích

Geodetické práce při rekonstrukci Rotschildova zámku ve Vítkovicích

Geodetické práce při rekonstrukci vnitřních prostor a střechy.


Digitalizace mapových podkladů Telefonica O2

Zaměřování a digitalizace kabelových a optických tras společnosti Telefonica O2


Autosalon RT Torax s.r.o.

geodetické práce na výstavbě nového Autosalonu RT Torax na ul.Rudné a dostavbě autosalonu ve Svinově

Geodetické práce při výstavbě nových objektů firmy RT Torax, vyhotovení geometrických plánu budov pro zápis do katastru nemovitosti


Válcovna trub Vítkovice

kompletní geodetické práce na rekonstrukci linky "Velký Mannesmann"

Geodetické práce na generální opravě výroby bezešvých trub velkých průměrů. Kompletní práce od zaměřování podkladů pro projekt, vytyčování základů a stavebních objektů, montáž technologie. Vytyčování pro osazení velkých technologických celků -  karuselová pec, děrovací stroj, kroková pec, kalibrovna a úpravna .


Hyundai Nošovice

vytyčování os technologie lakovny pro německou firmu Dürr AG

Geodetické práce při montáži linky lakovny. Lakovna je dvoupodlažní, 300 m dlouhá hala technologicky propojena na sousední výrobní linky. Velmi přesné polohové a výškové vytyčování bylo náročné vzhledem k přechodům lakovací linky mezi dvěma podlažími a následné propojení na okolní objekty.

Nahoru