Geografické informační systémy

Mezi hlavní činnosti firmy patří specializace na sběr a zpracování dat pro geografické informační systémy správců sítí, měst a obcí. Zajišťujeme digitální zpracování jak grafických, tak popisných informací. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují kvalitně zpracovat a připravit data pro implementaci do informačních systému uživatelů podle jednotlivých odborů např. pasporty komunikací, veřejného osvětlení, dopravní značení, zeleně, územní plány apod. Námi poskytované systémy nabízejí širokou škálu funcionality a možností nastavení.

Spojení grafických a tabelárních dat a užití nástrojů software GIS umožňuje vizualizaci a prezentaci těchto dat, napojení dalších statistických informací či uživatelských tabulek, jakož i široké spektrum prostorových analýz.

K nejnovějším trendům ve využití dat v geografických informačních systémech je prohlížení a údržba dat formou geoportálu. Základem geoportálu je rychlý mapový klient, který umožňuje zobrazení a vzájemné překrývání datových vrstev - map, schémat, plánů inženýrských sítí, bodů zájmu atd.

Uživatelům je možno individuálně nebo skupinově přiřadit uživatelská práva, ke kterým datům mohou přistupovat, jaké funkcionality mohou používat a zda a které atributy mohou měnit.
 

Tvorba grafických a popisných informací

Nabízíme zpracování pasportů různými postupy jako je např. digitalizace stávajících mapových podkladů, transformace dřívějších podkladů do jednotného systému, zaměřováním předmětů geodetickými metodami s využitím nejmodernější techniky apod.

Pro správce inženýrských sítí  naše firma nabízí také komplexní zpracování technické dokumentace od prověření průběhu vedení v terénu, lokalizaci a sběr technických údajů a parametrů jednotlivých elementů vedení. Zaměřování a zpracování podélných a příčných profilů. Následně jejich přímé ukládání do databází informačního systému správce. Součástí pasportů je zaměřování prostorové polohy nadzemních i podzemních technických prostor. Zakázky jsou zpracovány podle zákonů, příslušných oborových norem a podle datových modelů objednatele.

Zpracováváme zakázky pro ČEZ a.s., SmVaK a.s,  Telefonica O2 a.s., SMP RWE Group, další správce a veřejnou správu.

3D modelování

Práce s daty v trojrozměrném prostoru je dnes stále populárnější. Kromě velmi efektní vizualizace území se data s informacemi o výškách využívají i při různých odborných analýzách (analýza viditelnosti, analýza erozních rizik apod.). Výsledná data větších územních celků zpracováváme s výstupem pro 3D včetně vizualizace.

Data převedeme do nejrůznějších výstupních formátů včetně široké škály aplikací GIS. Data získaná fotogrammetricky, geodetickým měřením, případně vektorizací z analogových podkladů doplníme o popisné údaje dle navrženého datového modelu.

Digitalizace

Kompletní převedení papírových předloh do digitální formy.
Příprava dokumentů před skenováním spočívá ve vyrovnání, podlepení a vyčištění předloh tak, aby proces digitalizace mohl probíhat v automatickém režimu.Digitalizace probíhá v požadované kvalitě dle dohody se zákazníkem. Kvalita se řídí především hodnotou DPI (tzn. počet rozlišovaných bodů na palec čtvereční), barevností (černá/bílá, grayscale, barva) a dalšími faktory.

Kontrola kvality slouží k vyloučení chyb a nepřesností. Chyba při snímání archiválie se projeví v kvalitě jejího elektronického obrazu. Soubor kontrolních procesů a organizačních opatření takové chyby vylučuje.

Dokumenty mohou být uloženy v předem domluveném, zákazníkem zvoleném formátu (nejčastěji TIF, PDF, JPG, BMP, JBG). Jako nosiče zpravidla používáme  disky, DVD, CD, dle požadavku na bezpečnost a uložení záznamů.

Digitalizované dokumenty musí být vhodným způsobem organizovány, aby mohly být v případě potřeby rychle vyhledány a zároveň bezpečně uloženy, aby nedošlo k jejich zneužití nebo ztrátě. K tomu slouží elektronické archivační systémy. Námi naskenované dokumenty do takového systému buď automaticky nebo dávkově importujeme.

Analýza dat

Při využití správy dat pomocí geoportálu lze provádět analýzy používaných dat. Zpracováváme nebo reportujeme zpracována data z klientských databází. Interaktivní SQL databáze pracuje s přednastavenými filtry nebo využívá zvolených analytických nástrojů. 
Klient má k potřebným datům on-line přístup a je schopen s nimi kdykoliv pracovat. Systém  zpracovává popisná data, která mohou být spravována uživatelem s přímým propojením do interaktivních map.
K zajištění zpracování a přenosu dat využíváme vlastní servery umístěné na páteřní síti a vysoký stupeň zabezpečení dat.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti