Upravit stránku

Poskytujeme kompletní spektrum služeb v katastru nemovitostí od zpracování geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, oddělení části pozemku, zaměřování metodou GNSS a poradenství v oblasti katastru nemovitostí. Výsledky těchto prací slouží jako podklady pro údržbu a obnovu katastrálního operátu.

Služby v oblasti katastru nemovitosti zajišťují pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti katastru nemovitostí.. Výsledky jsou ověřeny autorizovanými inženýry dle §13,odst. 1 písm. a) zak.č. 200/1994.

Geometrické plány

Geometrický plán je vždy neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí) podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se změna do katastrální mapy.

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

  • vytyčení hranic pozemků
  • oddělení části pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • zaměření novostaveb
  • věcná břemena
  • zjištění hranic pozemků

Vytyčení vlastnických hranic

Vytyčování vlastnických hranic je zeměměřičskou činností, při níž je v terénu označena poloha hranic tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí.  Vytyčování hranic provádíme podle platných předpisů, upravujících práce v katastru nemovitostí. Postup vytyčování je dán zejména druhem katastrální mapy platné na území, kde se nachází parcela s vytyčovanými hranicemi. 

Základním předpisem, kterým se vytyčování vlastnických hranic řídí, je Vyhláška č. 26/2007 ze dne 5.2.2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republika (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2009.

Zaměření pozemků

Stále více zákazníků přichází s požadavkem revize jejich vlastnických vztahů a analýzy území jejich zájmu z tohoto pohledu. Zákazníkům jsme schopni nabídnout několik variant řešení a zpracování analýzy vlastnických vztahů ve formě takzvaných vlastnických map. Zákazník tak získává možnost např. zpřesnit evidenci majetku nebo získat přehled o parcelách, ke kterým je nutné vlastnické vztahy dořešit.

Zaměřování metodou GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) je družicový polohový systém, využívající pro přesné určení polohy síť družic. Na základě zpracování signálů vysílaných družicemi  GNSS je možné s centimetrovou přesností určovat prostorovou polohu zaměřovaných bodů se speciálními GNSS přijímači.

GNSS má celosvětovou působnost a jeho využití v zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí je upraveno vyhl. č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o § 1, § 12a a bod 9 přílohy citované vyhlášky. 

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti