Upravit stránku

V oblasti inženýrské geodézie relizujeme geodetické prace v průmyslu, stavebnictví, energetice, zemědělství, lesnictví apod..  U speciálních prácí garantujeme vysokou přesnost a kvaltu práce díky nejmodernější technice, která je pravidelně kalibrována.

Podklady pro projekční práce

V oblasti digitálního mapování zajišťujeme vyhotovení technických map měst a závodů, účelové mapy polohopisu a výškopisu pro projekční činnost, zaměřování inženýrských sítí, ortofotomapy, vektorové a rastrové mapy. Součástí zaměřování podkladů pro projekční činnost jsou např. hloubky šachet, vnitřní prostory budov, fasády budov a další předměty podle požadavků zákazníka,  včetně zjišťování průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D.  Součástí každého podkladu pro projekt je podložení aktuální katastrální mapy v digitální formě. Na přáni zákazníka dodáváme také ortofotomapu příslušného území.

Pro mapování používáme moderní geodetické přístroje umožňující s vysokou přesností zaměřování např. nepřístupných prostor. Výsledky jsou zpracovány nejmodernějším softwarem umožňujícím zpracování se zachováním topologických prvků pro všechny výstupní formáty - *.dgn, *.dwg, *.dxf. Součástí zpracování větších územních celků jsou vrstevnicové plány.

Zakázky jsou zpracovány podle zákonů, příslušných oborových norem a podle datových modelů objednatele. Výsledky jsou ověřeny autorizovanými inženýry dle §13,odst. 1 písm. c) zak.č. 200/1994.


Zaměřování fasád a pasporty budov

Zaměřování fasád a stavebních objektů provádíme pro zjištění jejich aktuálního stavu.
Součást zaměření je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, půdorysné zobrazení jednotlivých podlaží, zakreslení svislých řezů a pohledů. Pro zaměřování fasád využíváme metodu scanování. Zajišťujeme zaměření podlahových ploch a vyhotovení elaborátu pro prohlášení vlastníka dle Zákona č.72/1994 Sb.


Zaměřování inženýrských sítí

Správcům inženýrských sítí a stavebním firmám nabízíme vytyčení průběhu inženýrských sítí na základě dodaných mapových podkladů nebo vyhledání podzemních vedení (pro tyto účely disponujeme speciálními hledačkami),  Zaměření  a vyhotovení dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic jednotlivých správců. Správu, pasportizaci a evidenci průběhu inženýrských sítí správce.


Zaměření skutečného provedení staveb

Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy. Zaměřování kolejišť a dopravních staveb. Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.). Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací

Rozsah poskytovaných služeb v inženýrské geodézii zahrnuje

 • geodetické práce ve výstavbě – od vyhotovení podkladů pro projekt až po zaměření skutečného stavu provedení stavebního objektu
 • vytyčení stavebních a liniových objektů
 • zaměření průběhu trasy inženýrských sítí, vyhotovení dokumentace dle požadavků správců
 • práce na pozemních komunikacích a souvisejících stavbách
 • podélné a příčné profily
 • výšková měření
 • kontrolní měření
 • sledování posunů a deformací
 • speciální práce v průmyslu 
 • terénní úpravy, těžební práce na povrchu, výpočty kubatur
 • výkon funkce odpovědného geodeta
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti